PEFC-keurmerk

Uw bewijs voor duurzaam geproduceerd hout

Wie waarde hecht aan een leefbaar en gezond milieu, moet verantwoord omgaan met grondstoffen. Vooral bij het materiaal hout moet u geen concessies doen. Wij hechten er veel waarde aan dat alle door ons gebruikte houtsoorten afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde leveranciers.

Gegarandeerd duurzaam: het PEFC-keurmerk

Bij keukens met het PEFC-keurmerk kunt u er zeker van zijn dat bij de houtproductie rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale criteria. Zo wordt door onafhankelijke controles elk jaar nagegaan of het hout duurzaam wordt verwerkt en of de omstandigheden van arbeiders voldoen aan hoge standaarden.

image

Ondersteun milieuvriendelijke bosbouw

Bij de vervaardiging van onze keukens maken wij uitsluitend gebruik van PEFC-gecertificeerde houtsoorten. Als u dus bij ons een keuken koopt, levert u een actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu, doordat u de duurzame exploitatie van onze bossen ondersteunt. Zo zijn de houtsoorten van onze keukens niet afkomstig van dubieuze bronnen en zijn ze gegarandeerd niet het resultaat van roofbouw. Ze groeien in bossen die op natuurlijke wijze worden geëxploiteerd, en ze worden op basis van strenge criteria verwerkt.

Uw nieuwe keuken, een duurzame bijdrage

Met een PEFC-gecertificeerde keuken doet u precies het juiste. U ondersteunt met uw aankoop een ecologisch zinvol behoud van natuurlijke rijkdommen en levert een waardevolle bijdrage aan milieubewust bosbeheer.